Polityka cookies

  1. Niniejszy serwis nie zbiera w automatyczny sposób informacji z wizyty Użytkownika, z wyją…tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są przechowywane w urzą…dzeniu koń„cowym Użytkownika Serwisu (np. na dysku twardym komputera osobistego). Są… one przeznaczone do poprawienia funkcjonalnoś›ci stron internetowych Serwisu. Cookies wykorzystane w Serwisie zawierają… nazwę™ strony internetowej, z której pochodzą…, czas przechowywania ich na urzą…dzeniu koń„cowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczają…cym pliki cookies na urzą…dzeniu koń„cowym Użytkownika Serwisu  oraz uzyskują…cym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są… w celu:
    1. ustalenia pierwszego otworzenia strony Serwisu podczas danej wizyty w Serwisie, dzię™ki czemu strona Serwisu wczytuje niektóre swoje elementy tylko raz;
    2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać‡ loginu i hasła;
  5. Zazwyczaj programy sł‚użą…ce do przeglądania stron internetowych umożliwiają… wyłą…czenie obsł‚ugi plików cookies. Należy jednak pamiętać‡, że wyłączenie obsł‚ugi plików cookies może skutkować‡ ograniczeniem funkcjonalnoś›ci stron internetowych wykorzystują…cych te pliki.